Kevään kuulumisia

Kevät meillä Stremetillä oli täynnä tekemistä. Tilauksia oli taas paljon, josta voimme kiittää kaikkia uskollisia asiakkaitamme. Kiitos siis tästä! Tilausten suuren määrän vuoksi tehtaan toimintaa on pyritty tehostamaan entisestään, jotta Stremet pystyy vastaamaan asiakkaiden toivomuksiin. Kevään aikana otettiin käyttöön uusi kuitulaser, jolla tuotantokapasiteettia saatiin kasvatettua. Stremet on toiminut viime aikoina kolmessa vuorossa, jotta voisimme valmistaa kaikki tilaukset ajoissa. Valitettavasti aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan, jonka vuoksi osa tilauksista saapui asiakkaalle myöhässä. Kesän alkamisen myötä tilanne kuitenkin rauhoittunee, jonka vuoksi toimitusvarmuuden oletetaan nousevan takaisin tutulle tasolle.

Kevään aikana Stremetissä on pyritty kehittämään työympäristöä aloittamalla siirtyminen kohti 5S-menetelmän mukaista toimintaa. Tällä pyritään lyhentämään toimitusaikoja, vähentämään tapaturmia ja parantamaan työntekijöiden viihtyvyyttä tehtaalla. Stremetillä on aloitettu myös aloiteohjelma, jolla kannustetaan henkilöstöä kehittämään tehtaan toimintaa. Aloiteohjelman tarkoituksena on myös parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään kohtaan.

Kevääseen kuului myös urheilujuhlaa, kun Stremetin sponsoroima Salon Vilpas voitti koripallon suomenmestaruuden ja Pantteri-patsas kävi vierailulla Stremetillä. Stremet onnittelee Salon Vilpasta mahtavasta kaudesta. Stremet tukee urheilua myös jatkossa sponsoroimalla Salon Vilpasta myös tulevalla kaudella.

Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä vuonna Stremetissä työskentelee monta kesätyöntekijää. Meillä Stremetillä kesätyöntekijät nähdään tärkeänä osana kesän henkilöstöä. Kesätöihin pääseminen on tärkeä osa monen nuoren kesää. Näemme kesätöiden tarjoavan nuorelle mahdollisuuden päästä tutustumaan työelämään ja parhaassa tapauksessa työllistymään opintojen jälkeen tänne meille.

Hyvää kesän alkua toivottaen,

Matias Soini

Kesätoimitusjohtaja