Asiakaspohja koostuu hyvin laajasti eri toimialojen yrityksistä. Iso osa asiakkaista on ollut mukana perustamisesta 1995 saakka. Nykyään Stremet palvelee vuosittain yli 400 asiakasta. Asiakkaiden kirjo on hyvin vaihtelevaa. Osaa asiakkaista palvellaan säännöllisillä toimituksilla lähes viikoittain ympäri vuoden ja osaa asiakkaista yhdellä isommalla toimituksella kerran vuodessa. Sopimusvalmistuksemme palvelee todella laajaa asiakaskenttää eri toimialoilla.

Haluamme aina tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme. Tämä mahdollistaa kumppanuussuhteiden syntymisen ja asiakkaamme voivat luottaa siihen, että saavat aina hyvää palvelua ja oikea-aikaisia toimituksia ympäri
vuoden. Tässä pyrimme erottumaan kilpailussa.
Kattava teknologiavalikoimamme sekä ratkaisuhakuinen asenteemme ovat tässä avainasemassa. Löydämme innovatiiviset ja kustannustehokkaat vaihtoehdot aina tuotekehityksestä lopputuotteen pakkaukseen saakka.
Tarvittaessa ratkaisut skaalautuvat asiakastarpeen mukaan myös erittäin haastaviin käyttöympäristöihin,
esimerkiksi kaivosteollisuuden äärimmäisiin olosuhteisiin.
Vaalimme pitkäaikaisia asiakassuhteita, joista useat ovat kestäneet vuosikymmeniä. Asiakkaamme ovat niin kansainvälisiä suuryhtiöitä kuin pk-yrityksiäkin eri toimialoilla.

Syitä miksi yleisimmin päädytään Stremetin asiakkaaksi:

  • Saatu hyvää palautetta Stremetin toiminnasta puskaradiosta.
  • Stremetin palvelu on todella nopeaa.
  • Omassa tuotannossa ei hetkellisesti riittävästi kapasiteettiä (iso tilaus, konerikko).
  • Tuotteella epätasainen kuormitus, miksi tuote halutaan ulkoistaa ja keskittyä tasaista kassavirtaa tuottaviin vakiotuotteisiin.
  • Vanhan tuotteen ”ulkoistaminen”, kun ei ole tiedossa kuinka pitkä elinkaari tuotteella vielä on jäljellä.
  • Yrityksen strategian muutos ulkoistaa tuotanto ja keskittyä esimerkiksi myyntiin sekä suunnitteluun.
  • Uuden tuotteen pilotointi, jossa tulevaisuuden valmistusmäärä on toistaiseksi epävarmaa.
  • Halutaan laajentaa nykyistä toimittajaverkkoa ja antaa uudelle toimittajalle mahdollisuus näyttää kykynsä.
  • Tuotekehitysyhteistyö ja valmistettavuus suunnittelu tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa.
  • Nykyisen toimittajan riittämätön kapasiteetti ja toimitusaika haluttuun suureen määrään.

Tutustu lisää asiakkaisiimme lukemalla referenssit.