Laatupolitiikka

Toimintamme laatu rakentuu arvovalinnoista. Laatu meille on sitä, että toimitamme päivittäin asiakkaan odotuksia vastaavia tuotteita virheettömästi, kustannustehokkaasti ja toimitusvarmasti.
Hiotut prosessit sekä jatkuva kehittyminen kertovat paljon päivittäisestä toiminnastamme.
Ammattitaitoinen henkilökuntamme on vastuutuntoisia, oma-aloitteisia ja käytännönläheisiä. Löydämme ratkaisun varmasti ratkaisun pulmaan kuin pulmaan. Henkilöstömme haluaa löytää parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaalle, oli kyse sitten työtavasta tai osien pakkauksen toteutuksesta.
Kiinnitämme huomiota, että teemme yhteistyötä kumppaneiden kanssa, jotka tuottavat toimintaamme lisäarvoa ja takaavat että asiakastyytyväisyytemme ei heikenne heidän palveluiden ansiosta.

Olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon 2035 mennessä ja tuotantomme kierrätysaste on 100 %.  
Yritykselle on myönnetty toiminnan laadusta ISO 9001 -laatusertifikaatti. Laatusertifikaattimme voit tutustua tästä:

Toiminnan laaduksi ja ohjenuoraksi koemme myös tärkeät sisäiset toimintaohjeemme:

Yrityksen vastuupolitiikka (Ethical Policy)

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Vastuupolitiikka perustuu UN Global Compactin luomiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yritysvastuuta. Vastuupolitiikka ja siihen liittyvät eettiset periaatteet ohjaavat työtämme kaikilla osa-alueilla. 

Eettisten periaatteidemme pääkohdat ovat lain noudattaminen kaikessa toiminnassa, ihmisoikeudet ja työntekijöistä huolehtiminen, korruption torjunta ja lahjomattomuus, kilpailulainsäädännön noudattaminen, liiketoiminnan tuottamuksellisuus sekä ympäristövastuullisuus.

Sosiaalinen vastuu

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Meille on tärkeää huolehtia työntekijöidemme työkyvystä ja mahdollistaa pitkät työurat yrityksessä. Tämän tarjoamme työntekijöillemme poikkeuksellisen kattavan vakuutusturvan, työterveys-, sekä liikuntaedut. Lue lisää työntekijäeduistamme tästä. 

Sosiaaliseen yritysvastuuseen kuuluu olennaisena osana myös taata turvallinen työympäristö, jossa viihtyisyys on ensiluokkaista ja työntekijöiden välistä tasa-arvoa noudatetaan kaikilta osin.

Sosiaalinen vastuumme kattaa myös toimittajat, asiakkaamme sekä kaikki yhteistyötyökumppanit verkostossamme. Vastuumme on huolehtia toiminnassa itsestämme, mutta myös kaikista muista. Näin ollen liiketoimintakumppaniemme toiminta ei vaarantuisi niin, että se vaikuttaisi meidän eikä heidän yrityksen toimintaan heikentävästi.

Mineraalipolitiikka

Stremet Oy noudattaa tiukasti lakia vastuupolitiikkamme mukaisesti ja emme käytä tuotannossamme raaka-aineita konfliktimineraalialueilta. Emme myöskään toimita tuotteita asiakkaillemme, joissa olisi käytetty raaka-ainetta konfliktimineraalialueelta. Lisätietoa Stremet Oy:n mineraalipolitiikasta löydät tästä:

IT-Politiikka

Stremet Oy:n IT-järjestelmät ylläpidetään ja on kehitetty siten, että ne takaavat häiriöttömän ja tietoturvallisen toiminnan yrityksen toiminnalle sekä kaikille toimintaan liittyville asiakirjoille. Noudatamme henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tiukasti GDPR:n mukaista tietosuojaa.

Taloudellinen vastuu

Stremet Oy:n yksi tärkeimpiä vastuita on taloudellinen vastuu. Huolehdimme liiketoimintansa kannattavuudesta, tehokkuudesta ja kilpailukyvystä mahdollistaen muiden yritysvastuun elementtien toteutumisen sekä maksimaalisen asiakastyytyväisyyden, jolla toimintamme lopulta rahoitetaan. Tyytyväinen asiakas on toimintamme jatkuvuuden tae, jolla taloudellista vastuuta ylläpidetään.