Visio

Stremetin visio on olla Suomen halutuin ja tunnetuin alihankintakumppani ohutlevyalalla Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Stremet haluaa olla laajasti tunnettu tyytyväisten asiakkaiden alihankintakumppanina. Yritys kasvaa asiakkaidensa mukana 10-20 % vuosivauhtia ja saavuttaa 25 M€ liikevaihdon vuoteen 2030 mennessä.

Strategia – Miten tänne päästään?

Yrityksessä on jo vuosien ajan toteutettu selkeää suunnitelmaa, joka tähtää haluttuun lopputulokseen. Suunnitelmassa korostuvat liiketoiminnalle ominaisia asioita kuten toimitilat, toiminnan ja palvelun kehitys, investoinnit sekä henkilöstön osaaminen lisääminen.

Toimitilat ja investoinnit

 • Siirrytty isompiin toimitiloihin (20 000 m2), jossa riittää tilaa kasvuun ja laajentumiseen.
 • Väljät tilat mahdollistavat sujuvan ja tehokkaan tuotannon.
 • Tilat mahdollistavat investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin.
 • Tilat mahdollistavat yritysklusterin kehittämisen, jolloin asiakas saa laajemmin useita eri palveluita saman katon alta.
 • Tontilla on riittävästi laajennusvaraa tulevaisuutta varten.

Asenne; halu oppia ja kehittyä

 • Meille mikään asiakkaan asettaman haaste ei ole ongelma. Haluamme kehittyä, kasvaa ja mennä eteenpäin.
 • Jatkamme toimintamme kehittämistä päivittäin.
 • Sitoutunut johto on mukana toteuttamassa päätöksiä päivittäin toiminnan kehittymiseksi.
 • Jatkamme oikea-aikaisia investointeja, joita asiakkaamme tarvitsevat. Investointien avulla yrityksen kustannustehokkuuskilpailukyky kehittyy.
 • Jatkamme toiminnanohjausjärjestelmämme, tuotannon sujuvuuden ja prosessien kehittämistä, jotta kilpailukykymme kehittyy edelleen.

Palvelu ja asiakastyytyväisyys

 • Kehitämme palvelumme laatua yhä sujuvammaksi ja nopeammaksi.
 • Kysymme asiakkaidemme apua kehitykseen siitä, mitä palveluita he kaipaavat toimintansa tueksi. Näin toimien kasvu todennäköisesti jatkuu.
 • Laajennamme rohkeasti palveluvalikoimaa asiakkaiden toivomaan suuntaan.
 • Pyrimme kaikin toimin edistämään asiakastyytyväisyyttä.

Osaaminen ja henkilöstön tyytyväisyys

 • Jatkamme rekrytointeja, joilla yrityksen kilpailukykyä voidaan lisätä ja haluttua muutosprosessia nopeuttaa.
 • Jatkamme nykyisen henkilöstön osaamisen ja monitaitoisuuden kehittämistä.
 • Tyytyväinen, sitoutunut henkilöstö on avain siihen, että palvelumme ja tekemisen taso ovat asiakkaillemme riittäviä päivittäin.

Talous ja asiakkaat

 • Huolehdimme, että taloudelliset resurssimme ovat riittävät strategian toteuttamiseen.
 • Huolehdimme liiketoiminnan kannattavuudesta, tehokkuudesta ja kilpailukyvystä.
 • Pyrimme maksimaaliseen asiakastyytyväisyyteen, jolla toimintamme lopulta rahoitetaan.
 • Tyytyväinen asiakas on toimintamme jatkuvuuden tae, jolla taloudellista vastuuta ylläpidetään. 

Yritysostot

 • Voimme kasvaa yritysostojen kautta.
 • Etsimme jatkuvasti sopivaa kohdetta, joka sopii strategiamme toteuttamiseen.

Kansainvälistyminen ja toiminnan laajentaminen

 • Potentiaalisen markkinan kasvattaminen kansainvälistymällä.
 • Uusien asiakkaiden hankkiminen viennin parista joko välillisesti tai suoraan.