Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset

Ohesta löydät vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset. Liitteenä kuva josta käy ilmi vastausten keskiarvot suhteessa kahteen edelliseen vuoteen.